Redaktionen chattar hej – Tema hår

- JÄVLA BAJSTÅGRESA. står stilla sedan snart en timme. IGENZ – hårresande!