Rådgör med rådet – The number of the beast

Varför har djävulen nummer 666? Vad kommer det ifrån och har Gud motsvarande 777?

Djävulen har inom numerologin nummer 666 för det står i uppenbarelseboken. Sen finns det lite olika teorier varför hen har det och om det odjur som beskrivs syftar på kejsar Nero eller inte. Ifall det syftar på kejsar Nero är 666 egentligen en översättningsmiss och borde vara 616 beroende på hur kejsarens namn skrivs på respektive grekiska och hebreiska.

Jag förstår varför vi håller fast vid 666 istället för 616, det är som mer klatschigt med samma siffror, 616 låter som något tuffa kids i Åby skulle klottra i sitt hood. Numerologi bygger på att tal har inneboende egenskaper efter ett visst system och Wikipedia definierar numerologi som pseudovetenskap. Gud verkar inte ha ett fastställt nummer men om du vill ha inspiration och välja ett passande kan du använda dig av denna rara familjelivstråd (och så säger de att det är farligt att googla sig in på familjeliv som gravid!). Jag gillar idén om att gud skulle ha nr ”i”, numret som inte finns men jag anar att det kan bli svårt att lansera på bred front.

Om du är Madonna tycker du att gud har nr 9 för inom kabbalah är det ett tal som anses alltför gudomligt för att användas i deras version av numerologi. Sen tycker samma system enligt detta test att jag är ”intresserad av det ockulta” och ett geni alternativt en skicklig affärsman medan den andra rådetmedlemmen är redo för världsherravälde…

Vad vill du mer att rådet ska svara på? Skicka din fråga till fraga@mintmag.se! Rådet är Siska Humlesjö och Ida Nordén och de kan allt.

Illustration: Peter Lundgren