There is a crack, a crack, in everything; that’s where the light gets in

Mette Muhli och Kim Falk tolkar temat hål.

Titeln är ett citat från Leonard Cohens ”Anthem”.

Fotografi: Mette Muhli och Kim Falck