Knut

En tolkning av tema knut.

Illustration: Lidia Blomgren, MFA Designer, mönsterformgivare/illustratör