Rådgör med rådet – 9 till 5

Vad är meningen med att jobba, förutom att få pengar? Hur ska man göra för att jobba så lite som möjligt och vara ledig så mycket som möjligt?

Meningen med att jobba är att göra någon form av nytta här i världen. Eller så är det att hålla det kapitalistiska systemet igång. Eller kanske att ha något att göra om dagarna. De flesta jobbar ändå för att få pengar som de kan använda för att köpa jättefranska, betala elräkningen och nya tänder. Sen har en del turen att de även jobbar för att ha roligt, träffa skojfriska människor, göra världen bättre eller fika. Andra har oturen att jobba utan att få några pengar. Det de gör kallas dock inte arbete utan kan till exempel kallas slaveri, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller att vara kvinna.

För att jobba så lite som möjligt behöver du ha låga levnadsomkostnader, alternativt ett riktigt välbetalt jobb. Eftersom det senare i princip är omöjligt om du inte är Ernst Billgren så tycker jag att du ska satsa på låga levnadsomkostnader och timvikariejobb. Att jobba ett litet antal vakna nätter inom vården är ett bra sätt att få mycket pengar i förhållande till hur få timmar du jobbar. Annars kan du skaffa ett farligt jobb där du får risktillägg, jobba i Norge där du får oljepengstillägg (det var ljug) eller gå på sjön, då jobbar du intensivt ett tag men är sen ledig. För att få låga levnadsomkostnader rekommenderar rådet att bo ihop med folk, gå med i Planka, dricka smuggelöl, inte köpa nya kläder, dumpsterdivea och bli punk.

Rådet är Ida Nordén och Siska Humlesjö. Om du undrar något, typ vad som helst, så kan du fråga Rådet genom att mejla fraga@mintmag.se.

Illustration: Linda Vännström