Gråt över spilld mjölk

En tolkning av tema sörja.

Illustration: Jakob Feltsen