Rådgör med rådet – Ett av 99 namn

Är ”Allah” ett namn? Eller är det översättningsbart till ”Gud”?

Allah betyder gud på arabiska. Det användes före islam för att beteckna gudomen i Mecka och används fortfarande av andra religioner för att på arabiska beteckna deras gudar. Trots det är det ju främst islam vi förknippar allah med och där står namnet för den ende guden. Så både och alltså, det betyder gud OCH är namnet på den ende guden inom islam.

Allah som namn är även könsneutralt så nu väntar vi bara på proteststormen som bör komma, varför får vi inte köna om vi vill!?! (jämför hendebatten där det plötsligt blev det viktigaste i världen att få köna allt HELA tiden).

Vad vill du att rådet ska svara på? Skicka din fråga till fraga@mintmag.se. Rådet är Siska Humlesjö och Ida Nordén och de kan allt!

Illustration: Emma Nordung

En Kommentar

  1. Verbet ”köna” roar mig.