Taggar / kreativitet

Rådgör med rådet – Kreativitet

Vad är kreativitet? Kreativitet är vuxenord för fantasi och tendens att “få skit gjort”.