Rådgör med rådet – Tillbaka till dåtiden

Vad är maxtiden en klarar sig utan internet?
/internetälskande elallergiker 🙁

Innan jag skaffade smartphone: ett dygn.
Efter att jag skaffade smartphone: 2 timmar.
Detta kan ses som sorgligt eller så kan vi se glaset som fullt och då tolka det som att det är föränderligt. Alltså bör en kunna vänja sig av med att känna ett behov av internet och klara sig längre. Jag tänker att det är en skön känsla att inte känna behov av att vara nära sin telefon hela tiden, att det skulle vara som att byta ut Metron mot en roman som en kan koncentrera sig på. Nu pratar jag om detta med nöjessurfing, underhållningen. Att klara sig utan internet som informationskälla tänker jag är svårare, men då är det bara att ringa ett bibliotek och fråga om t.ex kattdjur lodrätt sju bokstäver. Så kan biblioteket googla åt dig!

Vad vill du att rådet ska svara på? Skicka din fråga till fraga@mintmag.se. Rådet är Siska Humlesjö och Ida Nordén och de kan allt!

Illustration: Peter Lundgren