Repet

En serie om livet.

Malin Skogberg är en illustratör och grafisk formgivare som har en serieblogg.

Illustration: Malin Skogberg